×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

A co z całym tym złem wyrządzonym w imię Boga?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Dlaczego Biblia mówi ‘nie będziesz zabijał’, jeśli w imię Boże zabito więcej ludzi niż z jakiegokolwiek innego powodu?”

Odpowiedź:  „Ludzie robią przeróżne rzeczy w imię Boga i Jezusa, których On nie nakazał, ani, na które nie zezwolił, o które nie prosił, których nie aprobuje, ani sobie nie życzy. Ludzie robią, co chcą, a potem znajdują sposoby, by to usprawiedliwić.

Bóg wie, co kazał komuś zrobić, a czego nie i w końcu wyjawi, co zostało uczynione zgodnie z Jego wolą, a co wedle woli człowieka, jego pragnień, żądz, chciwości, czy złośliwości.

Ludzkie czyny nie mogą być użyte jako usprawiedliwienie dla odrzucenia Boga. On się na to nie nabierze. Jest dobry, doskonały, miłosierny, kochający i sprawiedliwy. Jeśli ktoś robi coś w Jego imię lecz wbrew Jego woli, nie możemy za to winić Boga. I ostatecznie, On nam na to nie pozwoli.

W końcu każdy będzie musiał się przed Nim wytłumaczyć i nie będzie wtedy miejsca na wymówki i usprawiedliwianie się. Albo poszukiwaliśmy Boga i pozwoliliśmy, aby nas przemienił, albo nie.

Bóg osądzi każdego człowieka sprawiedliwie, jak również sprawiedliwie osądzi motywy i intencje jego serca.

Z Biblii...

„Każdemu człowiekowi droga jego zdaje się prawa, lecz Pan osądza serca.” (Prz 21:1)

„Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.” (Ps 11:5)

„Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc.” (1Kor 4:5)

„Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, wyda narodom bezstronny wyrok.” (Ps 9:9)

„Powiedział [Jezus] więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.” (Łk 16:15)

Aby dowiedzieć się jak wejść w relację z Bogiem, zobacz Poznać Boga osobiście.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More