×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Co Biblia mówi o reinkarnacji?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Czy w którymkolwiek miejscu Biblia mówi o reinkarnacji? Skąd mamy wiedzieć, czy to jest nasze jedyne życie na ziemi?”

Odpowiedź:  Odpowiadając na twoje pytanie, Biblia nigdzie nie wspomina o reinkarnacji, i w rzeczywistości mówi o czymś zupełnie przeciwstawnym… Jest ludziom przeznaczone raz umrzeć i następnie zostać poddanym sądowi1.

Jeśli Biblia mówi prawdę, to dlaczego Bóg nie pozwala na reinkarnację? Rozważ, że idea reinkarnacji może być błędna u samego rdzenia. Teoria ta mówi, że przy wystarczającej liczbie żyć, człowiek może wreszcie zrobić wszystko, jak należy i wtedy wolno mu będzie pójść do raju (nirwana). Wielu ludzi myśli, że jest - już w tej chwili - wystarczająco dobrymi, żeby dostać się do nieba. (Bo nikogo nie zabili ani nie rabowali banków…) A teoria reinkarnacji sugeruje, iż w końcu będziesz… wystarczająco dobry.

Dlaczego ten plan jest niedoskonały? Ponieważ nie uwzględnia grzeszności człowieka. Biblia mówi, że ludzkie serce jest zdradliwsze niż wszystko, co istnieje2. To nie wygląda najlepiej. Ale jest jeszcze gorzej - Biblia mówi również, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej3, wszyscy pobłądzili jak owce i każdy obrócił się ku własnej drodze4, że nie ma nawet jednego człowieka, który dobrze czyni5 i że nie ma żadnego, który by nie grzeszył6.

Zatem, jakie dobro trzeba uczynić, by wrócić na ziemię w innym ciele? Stopień zmian nie byłby wystarczający, aby odnieść skutek. Przeżywasz swoje pierwsze życie jako grzesznik, który odwrócił się od Boga, potem wracasz jako inna osoba, która niemniej jednak jest wciąż grzesznikiem, który odwraca się od Boga. Taki niekończący się cykl nikomu nie przynosiłby pożytku.

Ponieważ jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy przebaczenia. Ponieważ wszyscy odwracamy się od Boga, potrzebujemy powrotu do Niego (skrucha). Jest to niezmienne przesłanie Biblii.

Bóg mówi nam, byśmy zwrócili się do Niego po przebaczenie i szukali Go tak, byśmy mogli Go poznać. Jeśli to uczynimy, wtedy niebo stanie się naszym udziałem już w obecnym życiu i będzie trwało w kolejnym. Ponieważ On sam - nie jakieś inne miejsce do życia - jest tym, o co naprawdę w tym wszystkim chodzi.

Chociaż Biblia odrzuca ideę reinkarnacji, mówi o zmartwychwstaniu wszystkich ludzi…

„Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia”7.

Oto więcej fragmentów z Biblii dotyczących tego sądu…

„Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego (…) I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem i otwarto księgi. (…) I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. (…) Jeśli się kto nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia”8.

Czy chcesz dowiedzieć się, jak możesz sprawić, by twoje imię zostało zapisane w księdze życia? Poproś teraz szczerze Boga o przebaczenie. Jezus umarł za twoje grzechy, byś mógł je uzyskać. Otrzymanie Bożego przebaczenia oznacza zwrócenie się do Niego ze szczerością i zaangażowaniem. Zobacz: Poznać Boga osobiście.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Hbr 9:27 (2) Jr 17:9 (3) Rz 3:23 (4) Iż 53:6 (5) Ps 53:3 (6) Koh 7:20 (7) J 5:28-29 (8) Ap 20:11-15


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More