×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Jezus i Judaizm

Czego oczekują Żydzi wyglądając przyjścia Mesjasza? Dlaczego większość z nich uważa, że nie był nim Jezus?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego w Judaizmie Jezus nie jest uznawany za Mesjasza? Z pewnością hasło „Żydzi za Jezusem”, daje do zrozumienia, że wielu Żydów w niego wierzy, i jest to prawdą lecz ogólnie rzecz biorąc, czemu judaizm zadecydował, że Jezus nie jest zapowiadanym Mesjaszem?

Krótko mówiąc, w czasach Jezusa religijni przywódcy żydowscy ściśle przestrzegali nakazów Starego Testamentu, m.in. zakazu wykonywania jakichkolwiek prac w Szabat. Jednakże Jezus uzdrawiał wtedy ludzi tak, jak czynił to każdego innego dnia. Żydzi czuli się tym obrażeni, było to według nich wykroczenie względem Prawa i dlatego wnioskowali, iż gdyby Jezus naprawdę był Mesjaszem, nie wykraczałby poza religijne nakazy, które oni uważali za ustanowione przez Boga. Oto jedno z takich zajść.

Pewnego razu Jezus spotkał mężczyznę, który był kulawy od urodzenia i nie mógł normalnie chodzić (był inwalidą przez 38 lat). „Rzekł do niego Jezus: ‘Wstań, weź swoje łoże i chodź!’ Natychmiast wyzdrowiał ten człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: ‘Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża.’ On im odpowiedział: ‘Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź.’ Pytali go więc: ‘Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?’ Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: ‘Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.’ Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat”1.

Rzecz jasna, żydowscy przywódcy mieli Jezusowi więcej niż tylko to do zarzucenia. Uważali, że jeśli Jezus miałby być Mesjaszem, powinien myśleć i zachowywać się bardziej jak oni. Jednakże, zamiast potępiać złodziei i jawnogrzesznice, Jezus przebywał z nimi. Zamiast publicznie oddawać honory religijnym przywódcom i hołdować ich prawom, Jezus ostro wyrażał się o ich hipokryzji. Co gorsza, mówił im otwarcie, że przyszedł, aby dać im życie wieczne, lecz tylko jeśli w niego uwierzą, gdyż inaczej umrą w grzechu. Nienajlepszy sposób postępowania, by zyskać ich aprobatę.

Jak więc Żydzi wyobrażają sobie Mesjasza? Przede wszystkim, wtedy jak i teraz, wyczekują politycznego wybawcy, Króla, który władałby wiecznie nad Izraelem.

Fragmenty Starego Testamentu zawierają mnóstwo przepowiedni na temat Mesjasza, który przybędzie jako praworządny i triumfujący Król, by ustanowić swoje królestwo. To się jeszcze nie stało, lecz nastąpi wraz z ponownym przyjściem Jezusa. Ponadto, oprócz tego typu opisów, setki innych starotestamentowych przepowiedni jasno nawiązują do Mesjasza jako Wybawiciela od grzechu. Jezus to właśnie uczynił i wielu Żydów w to uwierzyło, lecz inni temu zaprzeczyli.

Sposób, w jaki Chrystus przyszedł w pełni pasował do ponad 300 szczegółowych przepowiedni zawartych na ten temat w Starym Testamencie. Prorok Micheasz przepowiedział, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Izajasz zapowiedział jego cudowne poczęcie z dziewicy. Prorok Zachariasz przepowiedział jego wjazd do Jerozolimy na osiołku jak i to, że zostanie zdradzony za 30 srebrników przez jednego ze swoich uczniów. Izajasz pisał: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących w Syjonie(…)”2. Prorok Dawid przepowiedział, że dłonie i stopy Mesjasza zostaną przebite, a o jego szaty będą ciągnęli losy żołnierze.

Jezus wypełnił z idealną dokładnością wszystkie 300 starotestamentowych przepowiedni! Szanse wypełnienia choćby 8 z nich przez jakąkolwiek inną osobę, wynoszą 1 do 100,000,000,000,000,0003.

Mimo że, te przepowiednie zostały zrealizowane, Żydzi nadal, tak jak w przeszłości, wypatrują z uwagą Mesjasza - polityka, który ostatecznie i nieodwołalnie uwolni ich od konfliktów z innymi narodami. Za czasów Jezusa, Żydzi znajdowali się pod panowaniem Rzymu. Wielu z nich miało nadzieję że Jezus wyzwoli ich spod zwierzchnictwa imperium.

Kierowany tą nadzieją wielki tłum przygotował dla niego prawdziwą paradę, gdy wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku (co również zostało przepowiedziane). Wołali: ‘Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana!” Nawet uczniowie Jezusa pytali go entuzjastycznie: „Czy to teraz ustanowisz swoje królestwo?” Wszyscy oni mieli nadzieję, że Jezus ich wyzwoli. Ale nie po to przyszedł. Przybył by wypełnić to, co przepowiedział Izajasz: „Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a PAN zwalił na Niego winy nas wszystkich”4.

Jezus przyszedł, aby zapłacić za ludzkie grzechy. Aby każdemu zostały one odpuszczone. Również Żydom. Lecz oni nie wyczekiwali Mesjasza, który zapłaciłby za ich grzechy. Oni chcieli takiego, który przyszedłby władać narodami, co Jezus także pewnego dnia uczyni. Tak, jak Żydzi znajdowali się w przeszłości pod panowaniem Rzymu, tak i dzisiaj Izrael znajduje się pod presją innych narodów, będąc z nimi w napiętych stosunkach. Zgodnie z Biblią, Jerozolima pozostanie miejscem politycznego chaosu, aż do powrotu Jezusa. A kiedy Jezus przybędzie powtórnie, nie stanie się to, aby jeszcze raz pokornie zapłacił za nasze grzechy, to już bowiem raz miało miejsce. Przyjdzie po raz drugi, by wypełnić do końca pozostałe przepowiednie Starego Testamentu mówiące o Mesjaszu jako o…Królu, Zwycięzcy i Sędzi.

Oto co czytamy o Jezusie w 1 rozdziale Ewangelii wg św. Jana:

„Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, (…)”5.

Oto artykuł, który wyjaśnia dlaczego wiara w Jezusa jest uzasadniona: Wiara, która nie jest ślepa.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) J 5:8-16 (2) Iz 61:1-3 (3) Peter Storner, cytowany przez Josh'a McDowell'a, „Nowy dowód domagający się werdyktu” (The New Evidence that Demands a Verdict), Nelson, Nashville, 1999. (4) Iz 53:3-6 (5) J 1:10-12


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More