×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Który Jezus jest prawdziwy?

Media, artyści i uczeni - oni wszyscy mają swój własny sposób przedstawiania Jezusa. Skąd mamy wiedzieć, który z nich jest prawdziwy?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

W dzisiejszym świecie prezentuje się nam wiele różnych wizerunków Jezusa. Który z nich jest tym autentycznym?

Wizerunki Jezusa w telewizji

Jeśli oglądasz różnych telewizyjnych kaznodziejów, jest zapewne dla ciebie oczywiste, wokół czego koncentruje się ich zainteresowanie twoja osobą: wokół twojego portfela. Apel o pieniądze jest zawsze obecny. Często obiecują, że im więcej ofiarujesz, tym bardziej Bóg pobłogosławi materialnej sferze twojego życia.

Wiele osób potępia takie praktyki, ponieważ sprzeciwiają się one przesłaniu Chrystusa. Jezus nigdy nie domagał się pieniędzy. W rzeczywistości, potępiał ówczesnych sobie przywódców religijnych za czerpanie korzyści z ubogich. Gdy zobaczył ich handlujących w jerozolimskiej świątyni (i targujących się z ludźmi, którzy chcieli kupić potrzebne im rzeczy, by uczcić Boga), skręcił sobie - dosłownie - bicz i poprzewracał im stoły (tyle, jeśli chodzi o potulny i łagodny wizerunek Jezusa).

Wcześni zwolennicy Chrystusa również potępiali tych, którzy „handlowali Słowem Bożym dla zysku”. Paweł, który jest autorem wielu fragmentów Nowego Testamentu, zarabiał na życie robieniem namiotów tak, aby nie stać się dla nikogo „ciężarem”.

Bogactwa materialne nigdy nie były częścią planu. Gra polega raczej na tym, że zwolennicy Jezusa mogą uzyskać wewnętrzny spokój, radość i zadowolenie - bez względu na swoją pozycję materialną.

Wizerunki Jezusa w sztuce

Artystyczne przedstawienia Jezusa są o wiele późniejsze niż rzeczywisty czas, gdy stąpał On po ziemi. Dlatego też, nie mamy żadnego sposobu, by dowiedzieć się jak dokładnie wyglądał. Co ważniejsze, Biblia nie wydaje się przykładać dużego znaczenia do fizycznego wyglądu Jezusa. Izajasz mówi nam: „Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał”1.

Nie ma znaczenia jak Jezus wyglądał, ponieważ ważne jest by w niego wierzyć. Po tym, jak zmartwychwstał Jezus powiedział do Tomasza: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”2.

W sztuce, często widzimy Jezusa przedstawionego jako nieco wychudzonego mężczyznę z rudawymi włosami i niebieskimi oczyma. Afrykańczycy przedstawiają go jako ciemnoskórego, a w sztuce azjatyckiej ma on azjatyckie oczy. Lecz prawdopodobnie wszystkie te wyobrażenia są nieprawdziwe, gdyż Jezus był Żydem ze strony matki (mając Boga za Ojca). Tak więc, prawdopodobnie wyglądał jak Żyd.

Wizerunki ludu Jezusa

Generalnie przyjmuje się, że zwolennicy Jezusa pochodzą z zachodniej półkuli. Jakkolwiek, wiara w Jezusa miała swój początek na Bliskim Wschodzie i stamtąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Dla przykładu, w Afryce i w Azji są obecnie miliony ludzi, którzy uznają się za naśladowców Jezusa Chrystusa np. w Korei Południowej. Biblia mówi nam, że z każdego plemienia, narodu i języka są ludzie, którzy wierzą w Jezusa3. Jednak jest mało prawdopodobne, że jakikolwiek naród wierzy w Jezusa w całości. Z pewnością, byłoby naiwnością myśleć, że wszyscy na Zachodzie, którzy wpisują w odpowiedniej rubryce formularza „chrześcijanin”, są prawdziwymi naśladowcami Jezusa. W końcu, powiedział On, że droga do zatracenia jest szeroka i podróżuje nią wielu, podczas gdy droga do życia jest wąska i niewielu ja odnajduje4.

Mogłoby być tak, że - mając na uwadze proporcje - w Ameryce i w Afryce byłaby taka sama liczba Chrześcijan. Oczywiście nie wiemy tego na pewno, ale Bóg wie. On zna ludzkie serca. Wie, kto naprawdę zwrócił się ku Niemu, a kto nie. Jest bezstronny jeśli chodzi o rasę5.

Wizerunki Jezusa w filozofii

Niektórzy „religijni” uczeni chcieliby przedstawić bardzo wygodną i zneutralizowaną ‘wersję’ Jezusa. Chcieliby usunąć (z ewangelii Nowego Testamentu) wszystko to, co nie pasuje do ich teologii. Zasadniczo, chcą Jezusa, który jest mądry, inspirujący i przenikliwy. Wszystko, co wpasowuje się w te przyziemne kryteria jest przez nich uznawane za historycznie prawdopodobne wypowiedzi. Lecz jakiekolwiek deklaracje, w których Jezus mówił o swojej mocy, boskości, władzy, by odpuszczać grzechy lub dawać życie wieczne…są odrzucane. Jeśli uwierzymy w taki wizerunek Jezusa, pojawia się pytanie. Jeśli był on zaledwie inspirującym nauczycielem, dlaczego miałby być torturowany i ukrzyżowany? Ponadto, jak możemy polegać na jego dogłębnym zrozumieniu istoty życia, ignorując wszystko, co o sobie powiedział? Wreszcie, co spowodowałoby, że tak wielu zwolenników Jezusa chętnie ponosiło męczeńską śmierć głosząc śmierć Chrystusa za nasze grzechy i jego cudowne zmartwychwstanie? Gdyby był on jedynie nauczycielem, a nie Bogiem, dlaczego tak wielu umarłoby, by poświadczyć swoją wiarę w Niego?

Czy nie jest możliwe, że to, co Jezus mówił o sobie jako o Synu Bożym - podkreślając to - jak również Jego nauczanie i to, co jest o Nim napisane w Piśmie Świętym, jest wiernym zapisem?

Wizerunki prawdziwego Jezusa

Zamiast czerpać informacje o Nim z telewizji, sztuki, czy filozofii, Jezus zaprasza nas, byśmy poznali go poprzez Biblię, Słowo Boże. Chce, żebyśmy sami do Niego przyszli i pozwolili mu opowiedzieć o sobie. Możesz zacząć poznawanie Go od przeczytania Ewangelii wg św. Jana.

Aby poczytać więcej o życiu Jezusa i dowiedzieć się dlaczego wiara w Niego nie musi być ślepa, zobacz: Wiara, która nie jest ślepa.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Iz 53:2 (2) J 20:29 (3) Ap 7:9 (4) Mt 7:13-14 (5) Dz 10:34-35


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More