×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Czy Bóg może kochać muzułmanina

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Autor - Mohd. Saleem

Nie jestem nikim więcej, jak tylko zwyczajnym człowiekiem, który do pewnego momentu prowadził całkiem zwyczajne życie. Urodziłem się w Pakistanie, w zamożnej muzułmańskiej rodzinie, a gdy miałem zaledwie kilka miesięcy ojciec zabrał mnie do Arabii Saudyjskiej. Gdy miałem ok. 6 lat umarła moja matka. W miarę jak dorastałem nasuwało mi się coraz więcej pytań, jakie każdy sobie zadaje na pewnym etapie życia. Dlaczego tu jestem? Skąd przyszedłem? Czy Bóg naprawdę istnieje, a jeśli tak to gdzie On jest? Dlaczego nie przemówi?

Studiowałem Koran odkąd skończyłem 12 lat. Później zacząłem czytać również inne książki o tematyce religijnej, jak „Życie proroka Mahometa”, hadisy, itp. Zostałem wahabitą, tak jak większość muzułman. (Jest nim również Osama Bin Laden.) Są radykałami i ja także nim byłem.

Uczono mnie, że jedynie wyznawanie islamu prowadzi do nieba. Mówiono mi: „Jeśli to zrobisz, otrzymasz takie a takie błogosławieństwo w raju”. Dla islamu stałem się ekstremistą. Wierzyłem, że moje postępowanie jest słuszne. Czytałem w Koranie i w hadisach o prorokach, lecz dopiero osoba Jezusa Chrystusa wywarła na mnie prawdziwe wrażenie. Dowiedziałem się, że chrześcijanie wierzą, że jest On Synem Bożym. Zastanawiałem się dużo dlaczego tak uważają i zacząłem intensywnie poszukiwać informacji o Nim.. Miałem przyjaciela, chrześcijanina, z którym się uczyłem. Pewnego dnia zapytałem go, czy mógłbym wziąć jego Biblię. Był zaskoczony, powiedział: „Przykro mi, ale nie mogę ci jej dać”. „To zostanie tylko między nami”, zapewniłem go. Jednak mój ojciec dowiedział się, że czytam w naszym domu Biblię. Był wściekły - dobrze wiedział, że tylko jeden z moich przyjaciół jest katolikiem. Razem z moim wujem zabrali mnie do jego domu i ostrzegli całą jego rodzinę mówiąc: „Jeśli jeszcze raz spróbujecie nauczać chrześcijaństwa muzułmańskie dziecko, spotka was surowa kara i dobrze o tym wiecie. Doniesiemy o tym mutawie (islamska policja religijna) i zostaniecie wygnani z tego kraju na zawsze”. Czułem się winny, nie powinienem był narażać rodziny mojego przyjaciela na takie ryzyko.

Ojciec i wuj ostrzegli mnie bym, tak ja do tej pory, modlił się pięć razy dziennie, w tym raz w meczecie. Chodziłem tam i wiele razy, gdy nikogo nie było, prosiłem Boga, by pokazał mi „kim jest ten Jezus i kim Ty jesteś?” Często, gdy imam odmawiał po arabsku modlitwę (obowiązkowo należy się modlić wyłącznie w języku arabskim), nie poświęcałem wiele uwagi temu, co mówił. Pewnego dnia, gdy odmawiałem w meczecie zuhar (modlitwę południową) myślałem o Jezusie. Ujrzałem wówczas wizerunek pięknego mężczyzny na posadzce. Byłem w szoku. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego. Wyglądało to jak wizerunek odbity w wodzie. Usłyszałem wewnętrzny głos mówiący mi, że to Jezus Chrystus. Bóg! Nie rozumiałem jak mogło to być możliwe, ponieważ z Koranu nauczyłem się, że Bóg jest tylko jeden, lecz przecież chrześcijanie uważają Jezusa za Syna Bożego i też nazywają Go Bogiem. Allah nigdy by czegoś takiego nie wybaczył. Po odmówieniu modlitwy do końca i wyjściu z meczetu wciąż nad tym rozmyślałem.

Mój głód poznania Jezusa Chrystusa stawał się coraz większy. Nie posiadałem jednak Biblii. Pewnego dnia, gdy chodziłem z przyjacielem po sklepach, trafiłem do kawiarenki internetowej. Wszedłem na yahoo.com i wtedy naszła mnie myśl: wpisz „Kim jest Jezus?” Zrobiłem to i wyskoczyło mnóstwo linków do różnych stron. Jedna z nich mówiła o starotestamentowych przepowiedniach na Jego temat i o tym, jak w zdumiewający sposób wypełniły się one w Nowym Testamencie. Bardzo mnie to zdumiało. Do tamtej pory nie wiedziałem jak i dlaczego miałbym przyjąć Jezusa Chrystusa. Cieszyłem się, że odwiedziłem tę stronę i często na nią wracałem. Inne portale chrześcijańskie bywały zablokowane.

Pewnego dnia postanowiłem dać Jezusowi szansę i wypowiedziałem modlitwę umieszczoną na tej stronie. Potem jednak zacząłem się zastanawiać: czy przez to nie pójdę do nieba i czy przypadkiem nie popełniłem najcięższego z grzechów? Poza tym często, gdy chodziłem do meczetu widywałem ten sam wizerunek Jezusa. Pewnego razu idąc na rynek poszedłem skrótem przez rzadko uczęszczaną okolicą. Pytałem w myślach Boga, czy powinienem być muzułmaninem czy chrześcijaninem. Wtedy usłyszałem za sobą głos: „Mój synu, jesteś na właściwej drodze”. Ponownie się zdumiałem. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Lecz z powodu tego, przez co przechodziłem, stałem się szczęśliwszy poznając Pismo Święte, które mówi tyle pokrzepiających rzeczy, np.:

„Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą: „To jest droga, idź nią!”, gdybyś zboczył na prawo lub lewo”1.

„Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”2.

Bóg był mi wierny!

Z Koranu dowiedziałem się, że Adam i Ewa, pierwsi rodzice, mieszkali w raju dopóki nie zgrzeszyli. (To samo mówi Biblia.) Lecz według Koranu Bóg wybaczył im ich grzech. Pytałem więc moich muzułmańskich przyjaciół: „Jeśli uzyskali przebaczenie dlaczego Bóg, będąc tak miłosierny i łaskawy, kazał im opuścić Eden?”

Jeśli, według Koranu Tora (Pięcioksiąg), Zabur (Psalmy) i Injeel (ewangelie) są Słowem Bożym to jak mogą się one zmieniać? Gdyby się zmieniały, jak twierdzi wielu islamskich uczonych, to kto miałby je zmieniać i dlaczego? Jednak Biblia, jak żadne inne źródło, odpowiada na wiele pytań. Co więcej mówi ona, że w Koranie pewne fakty uległy przekształceniom lub zapomnieniu3. Co to znaczy? To mianowicie, że z Biblią tak się nie stało.

W Torze (Pięcioksiąg 23, 19) jest napisane:
„Bóg nie jest człowiekiem żeby kłamać, ani synem człowieka by nie dotrzymywać słowa”.

Zabur (Psalmy 31, 6) mówią dalej:
„W ręce Twoje powierzam ducha mego; Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!”

A w Injeel (Ewangelii wg św. Jana 17, 17) jest napisane:
„Uświęć ich w prawdzie. Twoje Słowo jest prawdą”.

Nigdy nie znalazłem w Biblii choćby jednego wersetu, który mówiłby, że Bóg kłamie lub, że zmienia zdanie i sprowadza ludzi na manowce.

Islam nakazuje nam, muzułmanom wierzyć we wszystkich proroków i każdą objawioną przez Boga księgę Koranu, czyli: Torę, Zabur, Injeel, a nawet księgę Daniela. Jeśli w którąś z nich nie wierzysz, oznacza to, że nie jesteś prawdziwym muzułmaninem. Gdy sam jeszcze nim byłem, odmawiałem przed snem modlitwę, którą można znaleźć w Surach Al-Baqara (285). Różni ludzie na przestrzeni dziejów zadawali sobie wiele trudu, by zniszczyć Biblię, lecz nigdy im się to nie udało. To pokazuje, że Bóg, który ją objawił dobrze wie, jak ją chronić. Jeśli ktokolwiek twierdzi, że Biblia się zmienia, niech poprze to dowodami, ponieważ badały ją setki naukowców i wszyscy potwierdzili autentyczność zawartych w niej pism. Proroctwa zawarte w Biblii wypełniają się za naszych czasów. To potwierdza, że jej autorem jest Bóg. Stwórca tego świata wie, co wydarzy się każdego dnia.

Zdumiewające są również różnice pomiędzy Mahometem a Jezusem. Biblia mówi:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”4.

Dlaczego Jezus jest nazywany Słowem Bożym, Dobrą Nowiną i zajmuje najwyższe miejsce obok Allaha, a w stosunku do Mahometa nie ma żadnej tego rodzaju wzmianki?

Sura Miriam:
Powiedział: Jestem zaledwie posłańcem twego Boga, który obdarzy cię synem bez skazy.

Dlaczego synem bez skazy?

Oto co mówi Hadis Sahih Al-Bukhari (4.506), którego narratorem jest Abu Hurajra:
Prorok rzekł: Za każdym razem, gdy rodzi się ludzka istota, szatan dotyka obu jej boków dwoma palcami, poza Marią i Jezusem, którego próbował dotknąć, lecz nie udało mu się, gdyż zamiast niego dotknął ścian łożyska.

Hadis Sahih Al-Bukhari (4.641), którego autorem jest Said bin Al Musaiyab:
Abu Hurajra rzekł: Słyszałem posłańca Allaha, który powiedział: ‘Nie ma potomka Adama, którego szatan by nie dotknął z wyjątkiem Marii i jej syna; dlatego też każde nowonarodzone dziecię płacze głośno, bo szatan je dotknął.

Jezus Chrystus urodził się zatem bez grzechu i bez skazy, podczas gdy Mahomet został dotknięty przez szatana i prowadził grzeszne życie (Koran wiele razy przypomina, że Mahomet pokutował za swoje grzechy). Biblia mówi również, że Jezus czynił cuda i robił inne rzeczy, których tylko Bóg jest w stanie dokonać. Dlaczego więc Bóg pozwalał mu, np. wskrzeszać zmarłych i uzdrawiać chorych? Dlaczego nigdy nie robił takich rzeczy Mahomet? Pomimo, że wielu jemu współczesnych prosiło go o cuda, odmawiał. Uczynił tylko jeden cud, o którym napisano w Koranie: podzielił księżyc na dwie części, lecz jaką korzyść miała z tego ludzkość?

Przed narodzinami Jezusa zostali posłani aniołowie by obwieścić cudowne narodziny z dziewicy dziecięcia bez skazy. (Dlaczego Mahomet, największy muzułmański prorok, nie został potraktowany w równie niezwykły sposób?) Dlaczego, jeśli Bóg sprawił, że dziewica poczęła syna nie miałby oznajmić, że jest to Jego Syn? Koran głosi, że ludzkość dostąpi miłosierdzia i objawienia5. Dlaczego tak jest postanowione? Jaki będzie to rodzaj miłosierdzia? Koran nie odpowiada na te pytania. Muzułmanie, którzy się nad tym zastanawiają musieliby przeczytać Injeel (ewangelie), aby poznać, jak będzie wyglądało to Boże miłosierdzie dla rodzaju ludzkiego. W Ewangelii wg św. Marka (10, 46-47) znajduje się fragment mówiący o pewnym niewidomym mężczyźnie:
„Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem [Jezus] wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”

Również w Nowym Testamencie:
„(…) w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu”6.

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei”7.

Jezus Chrystus nie przyszedł po to, by okazać miłosierdzie jedynie sobie współczesnym, ani tym, którzy zamieszkiwali znajome mu tereny. Bóg uczynił go ucieleśnieniem miłosierdzia dla CAŁEJ LUDZKOŚCI NAWET UPRZEDNICH WYZNAWCÓW MAHOMETA.

Wiemy z Biblii, że nasz grzech oddala nas od Boga. Jezus Chrystus jest dla nas jedynym gwarantem pojednania się z Bogiem, ponieważ będąc bez grzechu stał się grzechem przez wzgląd na nas. Wszystkie nasze grzechy zostały przelane na Niego.

W Injeel jest napisane:
„Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”8.

Jezus mówił do ludzi: „Wasze grzechy są wam odpuszczone”, bo wziął je na siebie.

Również w Nowym Testamencie:
„On [Bóg] to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali się w Nim sprawiedliwością Bożą”9.

Wielu ludzi, którzy znaleźli Boże miłosierdzie w Jezusie Chrystusie zostało odmienionych. Jestem jednym z nich. Wielu szuka cudów, zapewnień i Jedynej Prawdy w niewłaściwych miejscach. Ja również tak robiłem dopóki nie spotkałem Tego, który nie tylko zna drogę do Boga, ale sam jest Drogą. Jezus powiedział bowiem:
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”10.

Muzułmanie modlą się wielokrotnie w ciągu dnia o przewodnictwo, a największy islamski prorok, Mahomet, modlił się o nie aż do śmierci11. Czy kroczył właściwą drogą? Czy islam zdąża we właściwym kierunku? Zachęcam każdego muzułmanina i każdą muzułmankę, by zadali sobie pytanie, czy dzięki temu, co czynią naprawdę osiągną niebo, gdzie, jak wielokrotnie dowiadujemy się z Koranu, Bóg pragnie zobaczyć każdego człowieka.

Sura An-Nur 14:
Gdyby nie łaska i miłosierdzie Allaha spoczywające na tobie na tym świecie i w przyszłym życiu które cię czeka, dotkliwa spotkałaby cię kara (w piekle) z powodu twej pochopności.

Sura At-Taub 111
Allah wykupił każdego z wiernych, a Jego nagrodą dla każdego z nich jest raj.

Co z tego rozumiemy?

Sura Al-Maida 35O
Wy, którzy wierzycie! Spełnijcie wasz obowiązek wobec Allaha szukając drogi do Niego.

Modlę się do Boga, by każdego dnia wzmagał nasz wewnętrzny głód, byśmy zwrócili się do Niego po duchowy pokarm i zbawienie. Rozmawiając na temat religii z moimi muzułmańskimi siostrami i braćmi, posługuję się wersetami z Koranu, by pokazać im jaką drogę one nam wskazują.

Nie wierzę, by niebo miało swoją cenę, by można było „wykupić” sobie w nim miejsce dobrymi uczynkami. Do raju można się dostać tylko dzięki Bożej łasce i miłosierdziu. Przyjdźcie do Niego z pokornym sercem, szukajcie Jego oblicza i kochających ramion. Napisano kiedyś, że w Chrystusie stajemy się nowym narodem. Ta prawda potwierdza się również dziś. Zmieniamy się tak bardzo, gdyż Bóg wie jak wypełnić naszą wewnętrzną pustkę i odnowić nas duchowo w Jezusie Chrystusie który jest Jedyną Drogą jaka do Niego prowadzi. Otwórzcie więc swoje serca i umysły na zdumiewającą Bożą miłość. Przyjmijcie Jezusa Chrystusa do swojego życia i przekonajcie się co będzie się w nim dalej działo. Za każdym razem, gdy cierpiałem pocieszył mnie jak nikt przed Nim. Pokazał, że zawsze przy nas będzie i ogromnie nas kocha. Wychwalam Pana i dziękuję Mu, że posłał Swego Syna, by umarł za mnie i za każdego z nas, budując w ten sposób cudowny most, który do Niego prowadzi.

Aby zrozumieć jak możesz wejść w relację z Bogiem, zobacz: „Poznać Boga osobiście”.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Iz 30, 21 (2) Jr 29, 11-13 (3) Sura Al-Bakara 2:106 (4) (Injeel) J 1, 1 (5) Sura Miriam 21 (6) Jud 21 (7) 1Pt 1, 3 (8) (Injeel) Mt 1, 21 (9) 2Kor 5, 21 (10) J 14, 6-7 (11) Sura Al.-Fateha 3


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More