×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Jak kochający Bóg może posyłać ludzi do piekła?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Próbuję zrozumieć, jak Bóg, który jest miłością może posyłać ludzi do piekła. Jaki zamysł się za tym kryje?”

Odpowiedź:  Nasza odp.: Oto kilka spraw wartych rozważenia:

(1) Bóg dał ludziom wystarczająco dużo powodów, by wiedzieli, że istnieje.

„ To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty- wiekuista Jego potęga oraz bóstwo- stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że [ludzie] nie mogą się wymówić od winy.” (Rz 1:19-20)

„Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.” (Ps 19:1)

(2) Mimo to, ludzie nie wybrali nawrócenia.

„Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki.” (Rz 1:25)

„Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze.” (Iz 53:6)

(3) Dlatego też, Bóg daje ludziom to, czego sami chcieli.

Bóg chce, by wszyscy ludzie zostali wybawieni od swoich grzechów i doszli do poznania Jego prawdy (1Tm 2:3-4). Pragnie, by okazali żal i nawrócili się (2P 3:9). Jednakże, Biblia ukazuje, iż Bóg nie narzuca się ludziom. Pozwala im się odrzucać, mimo iż Mu się to nie podoba. Bóg jest miłością (1J 4:16), lecz pozwala człowiekowi wzgardzić Swoją miłością i pozostać w grzechu.

Dla wszystkich ludzi, którzy staną przed tronem Boga nastąpi sąd (Ap 20:11-13). Każdy, kogo imię nie zostanie znalezione w „księdze życia” zostanie strącony do jeziora ognia (Ap 20:15).

Bóg rzekł do Izraelitów: „Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo” (Pwt 30:19). W pewnym sensie, to wybór, który dotyczy każdego z nas: błogosławieństwo lub przekleństwo, życie albo śmierć, Boża miłość lub Boży gniew.

Niektórym wydaje się niezrozumiałe, że Bóg może być jednocześnie kochający i gniewny. Jednakże, wiele cech charakteru Boga przekracza naszą zdolność pojmowania. Boży gniew i Boża miłość wzajemnie się dopełniają, nawet jeśli dzieje się to w sposób, którego aktualnie nie rozumiemy. Chociaż w pełni tego nie pojmujemy, decyzja wciąż należy do nas. Bóg mówi, że wszyscy - nawet w tej minucie - zasługujemy na jego gniew i osąd. Jezus wyraźnie ostrzegł: ”Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeśli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich” (J 8:24). Lecz wita On każdego, kto zwraca się do Niego o przebaczenie, nawet w tej chwili, tak byśmy zamiast potępienia, mogli uzyskać przebaczenie i pojednanie z Nim. Chrystus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia” (J 5:24).

Aby dowiedzieć się jak nawiązać relację z Bogiem i otrzymać życie wieczne, zobacz: „Poznać Boga osobiście”.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More