×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Jak kochający Bóg może posyłać ludzi do piekła?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Próbuję zrozumieć, jak Bóg, który jest miłością może posyłać ludzi do piekła. Jaki zamysł się za tym kryje?”

Odpowiedź:  Nasza odp.: Oto kilka spraw wartych rozważenia:

(1) Bóg dał ludziom wystarczająco dużo powodów, by wiedzieli, że istnieje.

„To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty- wiekuista Jego potęga oraz bóstwo- stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że [ludzie] nie mogą się wymówić od winy”1.

„Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza”2.

(2) Mimo to, ludzie nie wybrali nawrócenia.

„Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki”3

„Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze”4.

(3) Dlatego też, Bóg daje ludziom to, czego sami chcieli.

Bóg chce, by wszyscy ludzie zostali wybawieni od swoich grzechów i doszli do poznania Jego prawdy5. Pragnie, by okazali żal i nawrócili się6. Jednakże, Biblia ukazuje, iż Bóg nie narzuca się ludziom. Pozwala im się odrzucać, mimo iż Mu się to nie podoba. Bóg jest miłością7, lecz pozwala człowiekowi wzgardzić Swoją miłością i pozostać w grzechu.

Dla wszystkich ludzi, którzy staną przed tronem Boga nastąpi sąd8. Każdy, kogo imię nie zostanie znalezione w „księdze życia” zostanie strącony do jeziora ognia9.

Bóg rzekł do Izraelitów: „Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo”10. W pewnym sensie, to wybór, który dotyczy każdego z nas: błogosławieństwo lub przekleństwo, życie albo śmierć, Boża miłość lub Boży gniew.

Niektórym wydaje się niezrozumiałe, że Bóg może być jednocześnie kochający i gniewny. Jednakże, wiele cech charakteru Boga przekracza naszą zdolność pojmowania. Boży gniew i Boża miłość wzajemnie się dopełniają, nawet jeśli dzieje się to w sposób, którego aktualnie nie rozumiemy. Chociaż w pełni tego nie pojmujemy, decyzja wciąż należy do nas. Bóg mówi, że wszyscy - nawet w tej minucie - zasługujemy na jego gniew i osąd. Jezus wyraźnie ostrzegł: ”Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeśli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich”11. Lecz wita On każdego, kto zwraca się do Niego o przebaczenie, nawet w tej chwili, tak byśmy zamiast potępienia, mogli uzyskać przebaczenie i pojednanie z Nim. Chrystus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia”12.

Aby dowiedzieć się jak nawiązać relację z Bogiem i otrzymać życie wieczne, zobacz: „Poznać Boga osobiście”.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Rz 1:19-20 (2) Ps 19:1 (3) Rz 1:25 (4) Iz 53:6 (5) 1Tm 2:3-4 (6) 2P 3:9 (7) 1J 4:16 (8) Ap 20:11-13 (9) Ap 20:15 (10) Pwt 30:19 (11) J 8:24 (12) J 5:24


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More