×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Czy to możliwe, żeby „dobrzy ludzie” mogli wylądować w piekle?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Jak Bóg może pozwalać, by przyzwoici ludzie szli do piekła a źli do nieba?”

Odpowiedź:  Wszyscy znamy ludzi, których cenimy, którzy wydają się być autentycznie dobrzy i przyzwoici. Lecz Biblia mówi, że nawet takie osoby grzeszą i nie spełniają Bożych wymagań.

„Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by [zawsze] postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył”1.

Bóg widzi wszystkie uczynki człowieka, widzi jego serce i zna wszystkie jego myśli i słowa. A zatem, Bóg posiada wiele informacji na swój użytek, gdy przychodzi mu kogoś osądzić. To dzięki tej kompletnej wiedzy Bóg może sądzić nas sprawiedliwie. Biblia mówi, że „Bóg nie widzi tak jak człowiek, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”2.

Jak ma się to do pytania na temat nieba i piekła? Otóż, fakt ten stawia nas wszystkich w takim samym położeniu. Zarówno ludzi, których uważamy za dobrych, jak tych, których postrzegamy jako złych, ponieważ z Bożego punktu widzenia, nikt nie wypełnia doskonale jego nakazów. W każdym z nas jest ta wewnętrzna tendencja by powiedzieć: „Nie obchodzi mnie to. I tak zrobię, co będę chciał”.

W istocie, Biblia mówi, że: „Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze (…)”3.

W małych i wielkich rzeczach, wszyscy opuściliśmy Boga i poszliśmy własną drogą. Antidotum na ten stan rzeczy jest powrót do Niego. Biblia nazywa to „skruchą”. Gdy człowiek naprawdę zawraca z powrotem do Boga, nie ma tak wielkiego grzechu, którego On by nie wybaczył. Bóg umożliwił przebaczenie grzechów poprzez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Oferuje swoje przebaczenie i życie wieczne każdemu, kto uwierzy w Jezusa. Niebo jest bezpłatnym upominkiem dla każdego, kto poprosi Boga o przebaczenie i zaprosi Jezusa do swojego życia. Oto jak Biblia opisuje człowieka powracającego w taki sposób do Boga:

„I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, … Mmy wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”4.

W Biblii Bóg daje jasno do zrozumienia, że osiągamy niebo nie przez „dobre uczynki” lub „dobre życie”, lecz to, co Bóg oferuje każdemu z nas jako dar. Zamiast udawać, że jesteśmy dobrymi ludźmi, prosi nas, byśmy przyznali, że grzeszymy przeciw Nniemu. Możemy koncentrować się na życiu po śmierci, lecz co z naszym obecnym życiem? Możemy obcować z Bogiem i być przez niego prowadzeni w tej chwili i doświadczyć życia, jakie nam przeznaczył. Nie ma na ziemi związku tak zaspokajającego i ważnego jak ten prowadzący do poznania Boga. Jeśli chcesz tego po śmierci, musisz zacząć już teraz.

(Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak poznać Boga, zobacz „Poznać Boga osobiście”)

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Koh 7:20 (2) 1 Sm 16:7 (3) Iz 53:6 (4) Ef 2:1-9


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More