×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Czy Bóg może być kobietą?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Czy Bóg może być kobietą?”

Odpowiedź:  Prawdopodobnie postrzeganie Boga jako kobiety nie jest zbyt trafne, chociaż Biblia ukazuje kobiecą - można tak to ująć - stronę Boga.

Jezus powiedział raz…
„Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kwoka swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście”1.

Również w Księdze Przysłów Boża mądrość posiada kobiecą personifikację2. Mimo to jest powiedziane, że Bożą mądrością jest Jezus3. Przede wszystkim jednak w Biblii Bóg postanowił objawić się pod postacią mężczyzny. Pismo Święte jest natchnione przez Boga i4 i jest w nim adresowany jako „On”. Bóg chciał więc, by ludzie wyobrażali Go sobie jako „mężczyznę”.

Jednak w 1 rozdziale Księgi Rodzaju jest powiedziane, że człowiek (cały rodzaj ludzki) został stworzony na obraz Boga, zarówno kobiecy jak i męski…
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”5.

Dlatego też, nie powinniśmy być zaskoczeni, jeśli Bóg posiada zarówno cechy męskie, jak i żeńskie, tak by i kobiety i mężczyźni mogli znaleźć u Niego pełne zrozumienie. Można uważać, że Bóg jest macierzyński (kwoka) i mimo to nazywać Go Ojcem Niebieskim (tak jak często ma to miejsce w Biblii). Bóg jest troskliwy i czuły, ale jednocześnie potężny i silny. Oczywiście, Bóg dalece nas przewyższa, tzn., z pewnością nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, w naszym rozumieniu tych słów. Choć jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, i w pewnym stopniu stanowimy odbicie tego, kim jest Bóg, to jako ludzie z pewnością nie przedstawiamy wszystkiego, czym On jest. Nawet jeśli artysta namaluje autoportret, jest kimś znacznie więcej niż jego dzieło.

Naprawdę niezwykłe jest jednak to, że Bóg zechciał nam się objawić. Stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa i pragnie wejść z nami w relację, którą umożliwił właśnie przez to, że stał się jednym z nas.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: „Poznać Boga osobiście”.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Mt 23, 37 (2) np. Prz 1:20, 8:11, 9:1 (3) 1Kor 1, 24 (4) 2 Tm 3, 16 (5) Rdz 1, 27


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More