×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Co znaczy „zaufać” Jezusowi?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: To wszystko naprawdę brzmi wspaniale, ale nigdy nie rozumiałem, co to znaczy „zaufać Jezusowi.”

Odpowiedź:  „Po pierwsze, zaufanie Jezusowi oznacza, że nie polegasz na samym sobie, lecz na Chrystusie, który ma zaprowadzić cię do nieba. Nie możemy się tam dostać poprzez dobre uczynki czy rzeczy, które według nas uczynią nas miłymi w oczach Boga. Potrzebujemy raczej odpuszczenia naszych grzechów, uświadomienia sobie, że Jezus umarł za nasze winy. A to, co uczynił dla nas na krzyżu jest JEDYNYM sposobem na ich odpuszczenie. Biblia mówi:

  • „Wszyscy [starotestamentowi] prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.” (Dz 10:43)

  • „W Nim mamy odkupienie prze Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.” (Ef 1:7)

Kiedy już ktoś zaufa Jezusowi, by móc mieć odpuszczone swoje grzechy, zaczyna się dla tej osoby nowe życie - „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe.” (2 Kor 5:17) Taka osoba staje się uczniem Jezusa. Jako taki, człowiek ten polega na Jezusie nie tylko dla przebaczenia grzechów lecz również w innych sferach swojego życia.

Dla przykładu, Jezus powiedział, że jest Nauczycielem (J 13:13-14). Powiedział swoim uczniom, że przyśle do nich Ducha Świętego, i że ten nauczy ich wszystkiego (J 14:26) i doprowadzi do całej prawdy (J 16:13). Bóg uczy człowieka o swoich ścieżkach i swojej Prawdzie. Pod względem naszych wartości i postępowania, usuwa z naszego myślenia to, co nie jest właściwe i pokazuje nam, co z Jego punktu widzenia jest odpowiednie. To kolejny sposób w jaki Bóg okazuje nam swoją miłość.

On jest Tym, który zna całą prawdę i chce, byśmy na niej budowali nasze życie. Jezus powiedział:

  • „Każdego więc, kto słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.” (Mt 7:24-25)

  • „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” (J 8:31-32)
  • „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.” (Mt 11:28-29)

Najważniejsze w podążaniu za Chrystusem jest by uczyć się od Niego. Przez poleganie na Nim, jako naszym Nauczycielu, poprowadzi nas do nowego życia, które jest zgodne z Jego wolą i z Jego prawdą. Pokaże nam, jak mamy żyć, a nawet jak mamy się modlić. Gdy nauczymy się rozumieć czego od nas oczekuje, będziemy mogli polegać na Jego sile i mocy (Duchu Świętym), by to wypełnić. Podążanie za Chrystusem sprowadza się do polegania na Nim. Nauczał On swoich uczniów: „Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” (J 15:5)

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More