UDOSTĘPNIJ:  

Czy Bóg jest dobrym reżyserem?

Dlaczego nie możemy mieć całkowicie nowego świata i szczęśliwego życia bez cierpienia? Czemu nie jest tak, jak chcielibyśmy żeby było?

A gdyby ktoś ci powiedział: „ Nie wierzę w istnienie dobrych reżyserów, bo każdy film, który oglądam jest kiepski”? Taki argument nie byłby pozbawiony logiki, prawda? Daje on jednak do zrozumienia, że kręcenie dobrych filmów jest teoretycznie możliwe. Zatem, w rzeczywistości brzmi on mniej więcej w ten sposób: „ Ponieważ wierzę, że można robić dobre filmy, i skoro wszystkie, które widziałem są marne, nie sądzę, żeby istnieli dobrzy reżyserzy.” Jest to właśnie ten rodzaj argumentacji, która jest używana by wykluczać istnienie Boga. Ktoś równie dobrze powie: „Nie wierzę w Boga, ponieważ ten świat jest taki okropny.” Implikacją - nieważne, czy dana osoba zdaje sobie z tego sprawę, czy nie - jest, że dobry świat jest możliwy.

Całkiem nowy świat

Skąd więc wzięliśmy się na tym świecie? W drodze ewolucji?
W założeniu modelu ewolucyjnego, mamy się wciąż udoskonalać. Może, jeśli będziemy ewoluować wystarczająco długo, uzyskamy też wreszcie dobry film? Lecz jeśli idziemy do przodu, dlaczego mamy więcej wojen, większą przestępczość, więcej niesprawiedliwości, więcej rozwodów, więcej nadużyć? Pod pewnymi względami, nasz film wydaje się stawać coraz gorszy, nie lepszy.

Może jest to prawda, której nie chcemy spojrzeć w oczy. Nie możemy zapoczątkować dobrego świata, ponieważ sami jesteśmy złymi reżyserami. Jesteśmy niedoskonałymi, grzesznymi istotami. Wyższy poziom inteligencji i nowocześniejsza technologia nie rozwiążą problemu przestępczości, chciwości i nieuczciwości. Bez względu na to jak bardzo „ewoluujemy”, to ludzkie serce stanowi problem. Jesteśmy egoistami i zbyt wybijamy się do przodu, czemu jakkolwiek ewolucja (drogą doboru naturalnego) rzeczywiście sprzyja.

Co jest nie tak ze światem

Pytanie, które należy zadać brzmi: Czy taki świat podoba się Bogu? Biblia mówi nam: „Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata” (1J 2:16). Świat jest napędzany przez pożądliwość ciała („potrzebuję tego”), pożądliwość oczu („chcę to mieć”), i chełpliwą dumę życia („zasługuję na to”). Czy nie jest prawdopodobne, że te trzy postawy są przyczyną większości problemów naszego świata? I czy nie jest możliwe, że one właśnie nie podobają się Bogu?

Drugim pytaniem jest: Czy Bóg jest w pełni ‘szefem’? Biblia mówi: i tak i nie. Bóg jest władcą, lecz daje nam również wolność dokonywania wyborów. Nie egzekwuje od nas żadnej naszej myśli ani działania. Ta wolność wyboru może prowadzić do powstania złego filmu. Ponadto, chociaż Bóg jest ”Królem całej ziemi” (Ps 47:7), z jakiegoś powodu Biblia nazywa Szatana „władcą tego świata” (J 12:31, 14:30, 16:11; 1J 5:19). Tak więc, widzimy, że chociaż Bóg jest władcą, akceptuje wolną wolę stworzonych przez siebie istot.

Trzecim pytaniem wartym rozważenia jest: Czy ten świat jest Bożym królestwem? Biblia temu zaprzecza. Jezus powiedział: „Moje królestwo nie jest z tego świata” (J 18:36). W tym momencie czasu, Boże królestwo jest duchowe i niewidzialne. Pomimo że Chrystus jest Królem nas wszystkich, nie wszyscy pozwoliliśmy mu królować w naszym życiu i sercach. Ci, którzy to zrobili są częścią Jego niewidzialnego królestwa (nawet jeśli żyją w świecie, który się do niego nie zalicza).

Całkiem nowy świat bez cierpienia

Właściwy film Boga nie doczekał się więc jeszcze swojej premiery. Lecz nadejdzie dzień, gdy „Nastanie nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków” (Ap 11:15). W tym dniu, zobaczymy o wiele lepszy film, bo lepszy reżyser pojawi się na planie. Bóg ma pomysł na lepszy świat, który w niczym nie będzie przypominał obecnego. Oto nieoficjalna zapowiedź:
„ Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie ‘BOGIEM Z NIMI’. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu, bo pierwsze rzeczy przeminęły.” (Ap 21:3-4)

Bóg ma lepszy od ludzkiego pomysł na udany film i chce ciebie w nim mieć. Aby dowiedzieć się jak możesz Go poznać, zobacz Poznać Boga Osobiście.

 Mam pytanie...
 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  

TOP