×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Czy grzech pierworodny ma związek z seksem?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Czy grzech pierworodny dotyczy tego, że Adam i Ewa uprawiali seks? Czy właśnie dlatego Bóg wygnał ich z raju?”

Odpowiedź:  Świetne pytanie. Nie, grzech pierworodny nie jest związany z seksem. Bóg nie tylko stworzył Adama i Ewę w taki sposób, by mogli bez przeszkód się ze sobą kochać, ale nawet im to nakazał! „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się (....).”1

Czy kiedykolwiek czytałeś/czytałaś drugi rozdział Księgi Rodzaju (pierwsza księga w Biblii)? Jest tam napisane (wersety 16 i 17): „Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.”

Lecz pewnego dnia Adam i Ewa zostali skuszeni przez Szatana (który przybrał postać węża): „Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.”2

Szatan ich okłamał. Zaprzeczył Słowu Boga mówiąc, że mogą zjeść owoc z zakazanego drzewa.

Adam i Ewa zgrzeszyli nieposłuszeństwem wobec Boga. Poszli za głosem Szatana i własnego rozumu, myśląc, że Bóg ukrywa przed nimi coś wspaniałego, co było nieprawdą. Większość z nas myśli podobnie. Uważamy, że wiemy lepiej niż Bóg, że On nas ogranicza, zataja coś przed nami, a my lepiej wiemy co robić. Tak jak Adam i Ewa, jesteśmy kuszeni, by wierzyć Szatanowi, a nie Bogu. Oto jak to wygląda w praktyce: „Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł.”3

W tym momencie dokonała się ich duchowa rozłąka z Bogiem - zakazał im spożywania owoców z drzewa życia, wygnał ich z Edenu i, zamiast żyć wiecznie, w końcu umarli. (Śmierć nie istniała w raju.) Biblia mówi: „Zapłatą za grzech jest śmierć.” Właśnie dlatego przyszedł Jezus - by ponieść, zamiast nas , karę za nasze grzechy, tak by śmierć nie oznaczała dla nas wiecznej rozłąki z Bogiem. Umierając na krzyżu w pełni zapłacił za wszystkie TWOJE grzechy i proponuje ci dziś całkowite przebaczenie i życie wieczne. Jest napisane: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”4

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: „Poznać Boga osobiście”.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Rdz 1, 27-28 (2) Rdz 3, 4-5 (3) Rdz 3, 6 (4) Rz 6, 23


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More