×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Czy współczesna nauka nie zaprzecza Biblii?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Czy naukowe odkrycia nie są w konflikcie z Biblią, a nawet nie obalają wiele z tego, co znajduje się w Biblii?”

Odpowiedź:  Nauka, ku zaskoczeniu wielu, potwierdza to, co zostało zanotowane w Biblii. Rozważmy kilka przykładów...

Biblia i Nauka: Rozmnażanie się gatunków

Biblia mówi, że Bóg stworzył wszystko zgodnie ze swoim rodzajem (Rdz 1). Cóż, właśnie to pokazuje nam nauka. Nie znajdujemy skamielin, które pokazywałyby przejście z jednego gatunku w drugi, ponieważ takich skamielin nie ma. Nauka pokazuje adaptację wewnątrz gatunku (mikroewolucja), a nie ewolucyjne przejście z jednego gatunku w drugi (makroewolucja). Zgadza się to z Biblią.

Biblia i nauka: Rozmnażanie się człowieka

Niektórzy uważają za absurdalne, że cała ludzka rasa może pochodzić tylko od dwojga ludzi (Adama i Ewy). Jakkolwiek, nauka dotyczy tego/opiera się na tym, co możemy zaobserwować, zbadać. Rozmnażanie się człowieka daje się zaobserwować, zbadać. Mężczyzna i kobieta mogą wydać na świat człowieka, i dzieje się tak przez jakiś czas, aż uzyskujemy większą populację. Nauka to potwierdza. Żaden inny sposób rozrodu człowieka nie został przez nią zaobserwowany i zbadany.

Biblia i nauka: Zarazki

Ludzie nie rozumieli biologicznej natury zarazków stosunkowo aż do niedawna (ostatnich kilkuset lat). Jednak, w starotestamentowych nakazach dotyczących czystości i prawach odnoszących się do pożywienia jest oczywista świadomość istnienia zarazków. Te instrukcje od Boga przyszły tysiące lat zanim człowiek zdołał nawet zrozumieć, jak drobnoustroje są przenoszone, a nawet gdzie się znajdują.

Biblia i nauka: Kształt ziemi i porządek wszechświata

Biblia mówiła o „okręgu ziemi” na długo przed Galileuszem, gdy ludzie myśleli, że ziemia jest płaska, a zanim człowiek zrozumiał astronomię, Biblia powiedziała, że Bóg umieścił gwiazdy na niebie, unieruchamiając je na swoich miejscach. Dzisiaj, powiedzielibyśmy, że sprawia to grawitacja, lecz znów, Bóg nas wyprzedził.

Jest tym, który trzyma siły na swoim miejscu, tym, który nadał wszechświatowi porządek. A my, przez Jego wyczucie czasu, pojawiliśmy się, by obserwować ten porządek i zrozumieć te siły. Właśnie to założenie (Boży porządek rzeczy) był naukowym punktem wyjścia dla wielu znakomitych naukowców (np. dla Izaaka Newtona).

Siły i porządek rzeczy są widoczne, lecz co je wywołało? Dzisiejsi naukowcy szukają wielkiej jednolitej teorii pola - kleju, który połączy teorię kwantową i astrofizykę w jedno. Zauważ, że to Bóg we własnej osobie jest tym jednolitym polem, którego poszukują. To Bóg, który decyduje, że rzeczy będą działały inaczej na poziomie astronomicznym niż na mikroskopowym. Rozmiar jest względny i nieistotny. Rzeczy powinny działać tak samo na obydwu poziomach, astronomicznym i mikroskopowym, lecz tak się nie dzieje. Stąd, zbici z tropu naukowcy, starający połapać w tym wszystkim, ponieważ Bóg nie stanowi ich punktu wyjścia. Nawet jeśli odkryta zostaje siła, która wiele rzeczy wyjaśnia (np. grawitacja), nadal pozostaje pytanie: skąd się ona wzięła.

Biblia i nauka: wniosek

Na pewno nasza odpowiedź jest zbyt krótka. Chodzi jednak o to, że jeśli Biblia pokazuje nam zrozumienie medycyny i nauki, które poprzedza nasze, możemy jedynie dojść do wniosku, że gdzieś istnieje Umysł, który nas wyprzedza.

Zamiast starać się znaleźć dla Niego wytłumaczenie na każdym kroku, bardziej odkrywczym wnioskiem mogłoby być uznanie jego wspaniałego zamysłu i kreatywności. Jeśli istnieje i jest prawdziwy, nie możemy go zdetronizować. On ma władzę i nic nie może tego zmienić. Naukowe odkrycia to jedynie obserwowanie, rozumienie i korzystanie z systemów, które On zaprojektował. Teorie usiłujące zdyskredytować istnienie Boga (jak np. ewolucja gatunków, próba wyjaśnienia istnienia życia bez uwzględnienia Boga.) są zaledwie słabymi tropami prowadzącymi do pytań bez odpowiedzi, jak np.: „dlaczego skamieniałe świadectwa przeszłości nie ukazują gatunków przejściowych?” Dlaczego by więc nie uznać naszego Stwórcy? To, co Bóg powiedział nam o sobie w Biblii, naszym świecie i Przyczynie jest wspaniałym punktem wyjścia do zrozumienia naszego życia.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More