×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Czy Jezus jest Bogiem?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Jak Jezus może być jednocześnie Bogiem i człowiekiem?”

Odpowiedź:  Bóg mógł stać się człowiekiem z tego samego powodu, dla którego Jezus mógł czynić cuda, a Bóg stworzyć wszechświat z niczego. Mianowicie Bóg może zrobić, co zechce. Może uczynić absolutnie wszystko, jeśli tylko jest to zgodne z Jego naturą. „U Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19, 26).

Na długo przed tym, jak Chrystus przyszedł na świat jako Jezus z Nazaretu, zapowiedział to wydarzenie (liczne przepowiednie Starego Testamentu). Kiedy już przyszedł, powiedział wyraźnie kim jest: „Zanim Abraham stał się, JA JESTEM” (J 8, 58), „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30) i „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9). Żeby pokazać jasno co miał na myśli Jezus czynił cuda, których nikt przed nim nie uczynił, a największym z nich było powstanie z martwych.

Możemy myśleć o Jezusie jako o niewidzialnym Bogu przybierającym widzialną postać. Zrobił to, by wyrazić swoją miłość do nas, pokazać nam drogę do siebie oraz by przygotować drogę (do zmartwychwstania) dla samego siebie. Jezus uczynił to pozwalając skazać się na śmierć i ukrzyżować dla odpuszczenia naszych grzechów. Biblia mówi, że Bóg w osobie Jezusa „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 7-8). W osobie Jezusa, transcendentny Bóg „ograniczył” sam siebie, by móc za nas umrzeć i stać się mostem, który nas do Niego - Boga - zaprowadzi.

Oto jeszcze kilka fragmentów z Biblii, opisujących Boga:

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo... A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.” (J 1:1, 14)

„On [Jezus Chrystus] jest obrazem Boga niewidzialnego.” (Kol 1, 15)

„W Nim [Chrystusie] bowiem mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa.” (Kol 2, 9)

„Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty.” (Hbr 1, 3)

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More