×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Aborcja: argumenty za i przeciw

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Zapoznając się z informacjami na temat aborcji warto, by kobieta starała się rozważyć zarówno argumenty za, jak i przeciw.

Alternatywy

Bez względu na przekonania polityczne, decyzja o dokonaniu aborcji dotyka najintymniejszej sfery kobiety i zawsze jest bolesnym doświadczeniem, które może już na zawsze pozostawić po sobie uraz. Każda z możliwych opcji: wychowanie dziecka, oddanie go do adopcji lub aborcja, jest połączona z bólem i osobistym poświęceniem. Lecz tym, czego, zazwyczaj, nie znajduje się w materiałach informacyjnych na temat aborcji, zarówno tych opowiadających się za, jak i przeciw jest informacja o tym, co takiej kobiecie proponuje Bóg. On również ma coś do powiedzenia w chwili jej cierpienia i dezorientacji.

Bóg nie musi rozważać argumentów za lub przeciw. Jest większy niż nasza ograniczona przestrzeń i poglądy. Patrzy na sytuację z perspektywy tego, co może zrobić dla osoby, która się do niego zwraca. Może więc chcieć powiedzieć kobiecie która rozważa dokonanie aborcji: „Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.”1

Oznacza to, iż jest gotów okazać swoją dobroć i współczucie obojgu - kobiecie i jej dziecku.

Możliwości

Kobieta może czuć, że jest w pułapce, w sytuacji bez wyjścia. Może okazać współczucie samej sobie i - biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności - dokonać aborcji lub może okazać je dziecku i pozwolić mu się urodzić. Jednak Bóg mówi, że jest: „ dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” Jeśli więc może być dobry i współczujący dla obojga, kobiety i dziecka, to musi znać rozwiązanie, którego my nie dostrzegamy. Ponieważ Bóg jest więcej niż zdolny do wprowadzania w czyn swoich słów, jest jasne dlaczego mówi: „Nie zabijaj.” Bóg musi być pewny, że będzie mógł odpowiedzieć na potrzeby kobiety i dziecka, jeśli ta się do niego o to zwróci.

To cecha Boga - odpowiadanie na prośby tych, którzy do niego przychodzą i są mu posłuszni. "Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich słowach święty. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli."2 Bóg oferuje zaspokojenie potrzeb tych, którzy się do niego o to zwracają.

Inne informacje na temat aborcji

Informatory dotyczące aborcji raczej o tym nie wspominają, ale „Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą."3 Boją się go? To znaczy, że oddają mu cześć. To znaczy, że uznają Jego władzę nad swoim życiem i nad życiem swojego dziecka. To On jest prawowicie Bogiem, nie my. Czy Bóg wysłucha kobiety, która będzie chciała za Nim podążać? Tak. ”Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych są zwrócone, a Jego uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.”4

Czy ciężko jest postąpić właściwie? Byłoby, gdyby kobieta była zdana wyłącznie na siebie. Gdyby przyszłość, cały wysiłek i praca spoczywały wyłącznie na jej barkach - wybranie tego, co słuszne wydawałoby się wówczas niemożliwe. Lecz Bóg mówi, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy od niego odizolowani na tym świecie. A On jest przecież taki silny, taki kompetentny. „Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.”5

Najlepsza z opcji

W czasie trwania męczących debat na temat argumentów przemawiających za lub przeciw aborcji Bóg przez cały czas czeka, prosząc zagubioną kobietę, by do Niego przyszła, by mógł okazać swoje miłosierdzie jej i tej istocie w jej łonie, której pozwolił zaistnieć. Oto informacja, którą chce takiej kobiecie przekazać: Podniosę cię, pomogę tobie i twemu dziecku, tylko pozwól mi być swoim Bogiem.

Aby dowiedzieć się jak indywidualnie poznać Boga, kliknij tutaj.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Ps 145:8-9 (2) Ps 145:15-16 (3) Ps 145:18-19 (4) 1P 3:12 (5) 1P 5:5-7


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More