×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
Poznanie Boga

Czym różni się nauka Jezusa od innych religii świata?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Przyjrzyjmy się szybko ważniejszym aspektom nauki Jezusa Chrystusa, które ostro kontrastują z tym, co prezentują inne religie.

1. Jezus Chrystus dąży do wejścia z nami w relację. Czy byłeś kiedyś w związku, w którym to ty byłeś zawsze tą aktywną stroną? Jest to irytujące i dlatego związek opierający się na takim podziale ról (osoba pasywna versus osoba inicjująca) zwykle nie trwa długo. Najlepsi przyjaciele to tacy, którzy tak bardzo cieszą się swoim towarzystwem, że poświęcają podobną ilość swojego czasu na pielęgnowanie łączącej ich więzi. W przeciwieństwie do innych religii, w Chrystusie widzimy Boga wyciągającego do nas rękę. Jezus powiedział dlaczego przyszedł: „abyście mieli życie, i mieli je w obfitości” Przyszedł, by ci, którzy w niego uwierzą mogli żyć z nim wiecznie.

2. Jezus twierdził, że jest Bogiem. Żadna z kluczowych postaci największych religii do tego miana nie pretendowała.

3. Jezus wiódł doskonałe życie i ukazał swą boskość w cudach, które uczynił: uzdrawianie niewidomych, uciszenie burzy na morzu, wskrzeszanie ludzi z martwych, nakarmienie tysięcy poprzez rozmnożenie chleba. Inne światowe religie miały przywódców, którzy głosili interesujące przesłania, lecz żaden z nich nie pokazał, iż posiada moc czynienia cudów tak, jak zrobił to Jezus. On powiedział: "Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła”1.

4. W wielu religiach świata ludzie poddają się cielesnym umartwieniom i wykonują różnorodne rytuały samouświęcające. Jezus natomiast ofiarowuje nam przebaczenie. Jako Bóg, on sam zadośćuczynił za nasze grzechy: "Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami"2. Na krzyżu Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i zapłacił za nie przez swoją śmierć.

5. Jezus zmartwychwstał trzy dni po ukrzyżowaniu. Wiele religii porusza kwestię reinkarnacji. Jezus, podczas licznych okazji głosił, że zostanie ukrzyżowany i zmartwychwstanie trzy dni później. Chciał przez to okazać publicznie swoją boskość. Rzymscy pełnomocnicy byli tego świadomi, dlatego też wystawili straże na zewnątrz grobu Jezusa (było to 11-14 rzymskich żołnierzy) i zapieczętowali wejście do niego insygniami imperium, ostrzegając ludzi, by trzymali się z daleka. Mimo to, trzy dni później ciało zniknęło z grobu, a Jezus ukazał się żywy ponad pięciuset osobom. Żadna z największych religii nie twierdzi, że jej kluczowa postać zmartwychwstała lub nawet, że zapowiadała, iż to uczyni.

6. Przesłanie Biblii jest wyjątkowe. Nie jest to zbiór chaotycznych, poetyckich idei. Biblia objawia Boga i Jego plan względem naszego życia. Odnotowuje, że coś w historii ludzkości poszło źle i relacja, którą mieliśmy z Bogiem została zerwana. Mówi nam, jak ją odbudować i jakie będą dla nas z tego korzyści. Aby zobaczyć streszczenie tego, co przedstawia Biblia, przejdź do: „Poznać Boga osobiście”.

To tylko niektóre różnice pomiędzy chrześcijaństwem a innymi religiami, aby uzyskać więcej informacji na temat innych wierzeń przeczytaj: „W poszukiwaniu kontaktu z Bogiem”.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) J 14,11 (2) Rz 5,8


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More