×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
Poznanie Boga

Jak wygląda niebo? Czy naprawdę istnieje?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Czy naprawdę jest jakieś niebo? Jak wygląda i gdzie się znajduje? Czy spotkam tam moich przyjaciół i bliskich, którzy już odeszli?”

Odpowiedź:  Tak, niebo naprawdę istnieje.

To, co większość ludzi nazywa „niebem”, jest w istocie wiecznym miastem, które Biblia określa jako „Nowe Jeruzalem” (Ap 21:2). Opisuje je w następujący sposób: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: ’Oto czynię wszystko nowe.’ ” (Ap 21:3-5)

Nowe Jeruzalem będzie wiecznym domem ludzi Bożych. Pismo Święte tak mówi o tym miejscu: „A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka” (Ap 21:27).

Jest powiedziane, że wszyscy ludzie dostąpią cielesnego zmartwychwstania, i wszyscy staną przed tronem Chrystusa (Ap 20:11-13). Mimo, iż Jezus przyszedł początkowo jako Zbawiciel, zasiądzie jako Sędzia. Ci, których imiona nie znajdą się w Jego księdze życia, zostaną strąceni do jeziora ognia (Ap 20:14-15).

Pomysł, że każdy pójdzie do nieba i spotka tam swoich bliskich, nie jest wcale biblijnym wyobrażeniem. Jezus powiedział, że tylko ci, którzy w Niego wierzą znajdą życie wieczne, ponieważ: „ Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14:6).

W Apokalipsie 7,9 jest powiedziane, że w niebie będzie wielki tłum ludzi z każdego narodu, wszystkich pokoleń, ludów i języków, który dostąpi życia wiecznego przez wiarę w Jezusa. Jednak ci, którzy odrzucili Boga, nie znajdą się z Nim w wiecznym mieście.

 Mam pytanie…
 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem

UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More