×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
Poznanie Boga

Jak wygląda niebo? Czy naprawdę istnieje?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Czy naprawdę jest jakieś niebo? Jak wygląda i gdzie się znajduje? Czy spotkam tam moich przyjaciół i bliskich, którzy już odeszli?”

Odpowiedź:  Tak, niebo naprawdę istnieje.

To, co większość ludzi nazywa „niebem”, jest w istocie wiecznym miastem, które Biblia określa jako „Nowe Jeruzalem”1. Opisuje je w następujący sposób: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: ’Oto czynię wszystko nowe’”2.

Nowe Jeruzalem będzie wiecznym domem ludzi Bożych. Pismo Święte tak mówi o tym miejscu: „A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka”3.

Jest powiedziane, że wszyscy ludzie dostąpią cielesnego zmartwychwstania, i wszyscy staną przed tronem Chrystusa4. Mimo, iż Jezus przyszedł początkowo jako Zbawiciel, zasiądzie jako Sędzia. Ci, których imiona nie znajdą się w Jego księdze życia, zostaną strąceni do jeziora ognia5.

Pomysł, że każdy pójdzie do nieba i spotka tam swoich bliskich, nie jest wcale biblijnym wyobrażeniem. Jezus powiedział, że tylko ci, którzy w Niego wierzą znajdą życie wieczne, ponieważ: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”6.

W Apokalipsie 7,9 jest powiedziane, że w niebie będzie wielki tłum ludzi z każdego narodu, wszystkich pokoleń, ludów i języków, który dostąpi życia wiecznego przez wiarę w Jezusa. Jednak ci, którzy odrzucili Boga, nie znajdą się z Nim w wiecznym mieście.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Ap 21:2 (2) Ap 21:3-5 (3) Ap 21:27 (4) Ap 20:11-13 (5) Ap 20:14-15 (6) J 14:6


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More