×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
Poznanie Boga

Kim jest Duch Święty?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Kim lub czym jest Duch Święty? To określenie pojawia się w kilku miejscach w Waszej witrynie”.

Odpowiedź:  Duch Święty jest prawdziwą osobą, która przyszła na świat, by mieszkać w autentycznych naśladowcach Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba1. Jezus powiedział swoim apostołom:

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -- Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was”2.

Duch Święty nie jest jakimś nieokreślonym, ulotnym cieniem ani bezosobową mocą. On jest osobą pod każdym względem równą Bogu Ojcu i Synowi Bożemu, trzecią osobą Trójcy Świętej. Jezus powiedział do apostołów:

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”3.

Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, zatem wszystkie boskie przymioty Boga Ojca i Syna odnoszą się w równym stopniu do Ducha Świętego. Kiedy człowiek rodzi się powtórnie przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjęcie Go4, Bóg zamieszkuje w nim przez swojego Ducha5. Duch Święty ma intelekt6, emocje7 oraz wolę8.

Podstawową rolą Ducha Świętego jest składanie „świadectwa” o Jezusie Chrystusie9. Duch przekonuje ludzkie serca o prawdzie Jezusa Chrystusa. Jest również nauczycielem chrześcijanina10. Objawia mu Bożą wolę i prawdę. Jezus powiedział swoim uczniom:

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”11.

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe”12.

Duch Święty został dany po to, by działać we wnętrzu osób, które wierzą w Jezusa, by kształtować w nich Boży charakter. Duch Święty buduje w naszym życiu miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie13, realizując to zadanie w taki sposób, którego nie moglibyśmy osiągnąć o własnych siłach. Bóg nie chce, byśmy samodzielnie próbowali być kochający, cierpliwi i uprzejmi, ale pragnie, byśmy polegali na Nim, wierząc, że On sam ukształtuje w nas te cechy. Chrześcijanie są zatem wezwani, by chodzić w Duchu Świętym14 i napełniać się Nim15. Duch Święty wyposaża chrześcijan w moc do wykonywania służby, która powoduje duchowy wzrost16.

Duch Święty wpływa również na tych, którzy nie są chrześcijanami. Przekonuje ludzkie serca o Bożej prawdzie, iż zgrzeszyliśmy i potrzebujemy Bożego przebaczenia. Przekonuje o sprawiedliwości Jezusa, który umarł za nas, za nasze grzechy. Przekonuje także o Bożym sądzie nad światem i nad tymi, którzy Go nie znają17. Duch Święty porusza nasze serca i umysły, wzywając nas do żalu za grzechy i zwrócenia się ku Bogu w celu uzyskania przebaczenia i nowego życia.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Dzieje Apostolskie 2 (2) J 14:16-18 (3) Mt 28:18-20 (4) J 1:12-13; J 3:3-21 (5) 1 Kor 3:16 (6) 1 Kor 2:11 (7) Rz 15:30 (8) 1 Kor 12:11 (9) J 15:26, 16:14 (10) 1 Kor 2:9-14 (11) J 14:26 (12) J 16:13 (13) Ga 5:22-23 (14) Ga 5:25 (15) Ef 5:18 (16) Rz 12; 1 Kor 12; Ef 4 (17) J 16:8-11


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More