×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
Istnienie Boga

Kim jest Bóg?

Kim jest Bóg? Jaki On jest? Sześć cech osobowości Boga…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Jaki jest Bóg? Bóg jest poznawalny.

Możemy poznać Boga, który stworzył wszechświat w całej jego okazałości i w najdrobniejszych szczegółach. Bóg mówi nam o sobie, ale posuwa się jeszcze dalej -- zaprasza nas do przyjaźni ze sobą, tak byśmy mogli osobiście Go poznać. Możemy nie tylko dowiedzieć się czegoś o Nim, ale poznać Go i doświadczać zażyłej bliskości z Bogiem.

„Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością,
siłacz niech się nie chełpi swą siłą
ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem.
Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym,
że jest roztropny i że Mnie poznaje,
iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość,
praworządność i sprawiedliwość na ziemi --
w tym to mam upodobanie -- wyrocznia Pana”1.

Jaki jest Bóg? Bóg jest przystępny.

Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy z Nim rozmawiali i angażowali Go we wszystkie nasze sprawy. W tym celu nie musimy najpierw uporządkować swojego życia. Przystępując do Boga nie musimy też przybierać oficjalnego tonu, wspinać się na wyżyny poprawności teologicznej ani udawać świętszych, niż jesteśmy. Charakter Boga przejawia się w tym, że kocha nas i akceptuje, gdy do Niego przychodzimy.

„Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze”2.

Jaki jest Bóg? Bóg jest twórczy.

Wszystko, co robimy, powstaje z istniejących materiałów albo wyrasta z wcześniejszych pomysłów, natomiast Bóg ma moc powoływania rzeczy do istnienia. Chodzi nie tylko o galaktyki i rozmaite formy życia, ale również o rozwiązania dzisiejszych problemów. Bóg jest twórczy dla nas. Chce, byśmy byli świadomi Jego mocy i polegali na niej.

„Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,
mądrość Jego jest niewypowiedziana”3.

„Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię”4.

Jaki jest Bóg? Bóg wybacza.

Wszyscy grzeszymy. Wolimy żyć po swojemu, a nie zgodnie z zamysłem Boga. Bóg to widzi i zdaje sobie sprawę z sytuacji -- nie przymyka oczu na grzech, lecz jest gotów osądzić i potępić ludzi za ich przewinienia. Bóg jest jednak także miłosierny i wybaczy nam, jeśli tylko zaczniemy budować z Nim przyjaźń. Jezus Chrystus, Syn Boży, swoją śmiercią na krzyżu zapłacił za nasz grzech. Powstał z martwych i oferuje nam przebaczenie.

„Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi”5.

Jaki jest Bóg? Bóg jest szczery.

Podobnie jak osoba, która otwarcie dzieli się swoimi myślami i uczuciami, Bóg mówi nam wyraźnie o sobie, z tym że On jest zawsze szczery. Możemy polegać na wszystkim, co mówi o sobie i o nas. Bóg jest dokładny i prawdomówny, prawdziwszy niż nasze własne uczucia, myśli i oceny. Wszystkie Jego obietnice są pewne i niezawodne, On nie składa ich na darmo. Możemy trzymać Go za słowo.

„Przystępność Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce”6.

Jaki jest Bóg? Bóg jest kompetentny.

Czy chciałbyś mieć rację zawsze i we wszystkim? Bóg taki jest. Jego mądrość nie zna żadnych ograniczeń. On rozumie wszystkie aspekty każdej sytuacji, zna wydarzenia, które do niej doprowadziły, i wie, jakie będą jej skutki w przyszłości. Nie musimy przekazywać Mu najświeższych nowin, doradzać Mu ani przekonywać, że powinien postąpić we właściwy sposób. On i tak postąpi słusznie, ponieważ jest kompetentny i ma czyste motywy. Jeśli mu zaufamy, nigdy nas nie zawiedzie, nigdy nie oszuka ani nie skrzywdzi. Możemy mieć pewność, że Bóg zawsze postąpi tak, jak trzeba, niezależnie od okoliczności.

„Nikt bowiem, kto Tobie ufa,
nie doznaje wstydu”7.

Tutaj wyjaśniono, w jaki sposób możesz już teraz nawiązać przyjaźń z Bogiem: Osobiste poznanie Boga.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Jr 9:23-24 (2) Ps 145:18 (3) Ps 147:5 (4) Ps 121:1-2 (5) Rz 3:22-25 (6) Ps 119:130, 105 (7) Ps 25:3


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More