UDOSTĘPNIJ:  

Czy mogę teraz dobrze się bawić, a zająć się Bogiem / Jezusem później?

Pytanie: „Dlaczego człowiek nie może przyjąć Jezusa i zostać zbawiony po śmierci? Czy muszę się o to martwić teraz?”

Odpowiedź: Biblia mówi, że: „postanowione [jest] ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9:27). Teraz, nie później jest czas, by wybrać Jezusa Chrystusa lub go odrzucić. W Biblii nie ma żadnej wzmianki o tym, że potem otrzymasz tę sposobność po śmierci. Bóg mógł okazać miłosierdzie ludziom, którzy nigdy o Chrystusie nie słyszeli, ale dlaczego miałby ją okazać tym, którzy o Nim wiedzieli, a mimo to Go odrzucili?

To, co proponujesz to życie w taki sposób, jaki chcesz na tym świecie, a później dostąpienie również nieba. Lecz Bóg nie pozwala nam mieć wszystkiego. Mówi: „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?” (Mk 8:36). Nie możesz zyskać świata i odrzucić Boga (nawet tymczasowo) bez utraty swojej duszy.

Jeśli odrzucisz objawienie, które dał ci o sobie samym Bóg mając nadzieję na uporanie się z „kwestią Boga” w późniejszym czasie, Bóg może nie dać ci tej szansy. Musimy odpowiedzieć twierdząco na jakiekolwiek dane nam przez Niego objawienie już dzisiaj...”Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych!” (Hbr 4:7). Odrzucenie Boga w dniu dzisiejszym, w nadziei na to, że będziesz mógł zaakceptować Go jutro, jest zatwardzeniem względem Niego swojego serca.

Pod twoim pytaniem kryje się mylne przekonanie, iż sam wiesz, co jest dla ciebie najlepsze, że wiesz więcej niż Bóg. Sądzisz, że wiesz jak powinieneś żyć i przyjmujesz, że twoje życie nie obejmuje teraz Boga/Jezusa. To nieprawda. Bóg jest tym, który wie, co jest dla ciebie najlepsze i jest tym On sam. Jest wiele przypowieści i powiedzeń o Jezusie, które pokazują, że ci, którzy odrzucili Go w życiu doczesnym zostaną osądzeni jako niewierzący, nawet jeśli rozumieli, że jest Synem Bożym, który umarł za ich grzechy. Chrystus nie prosi ludzi jedynie o uznanie Go za Tego, kim mówił że był. On chce prawdziwych uczniów. Jeśli nie podążysz za Nim w obecnym życiu, w Biblii nie ma żadnego zapewnienia, że On przyjmie cię do swego wiecznego domu później.

Przemyśl na nowo, to co proponujesz. Bóg jest Bogiem, Stworzycielem, jest właściwym powodem dla którego istniejesz, jedynym Wiecznym Bytem. Tym, który wie wszystko i może znajdować się w kilku miejscach naraz. Przewyższa nas pod każdym względem. Tym samym musimy się przed Nim uniżyć. To jest mądrość. Jeśli chcesz żyć bez Niego, Bóg na to pozwoli. Jednakże, to życie - życie, które postanowiłeś przeżywać wedle własnego upodobania - będzie twoją jedyną nagrodą. Bóg nie zawraca sobie tym głowy, ponieważ prawdopodobnie myśli, że sami powinniśmy zdawać sobie sprawę z Jego znaczenia i wielkości. W końcu, jedynie On jest Bogiem. Biblia mówi, że ten świat, a z nim jego pożądliwość przemija (1J 2:17). Czy zamieniłbyś wieczną szczęśliwość na bardzo krótki czas doczesnej przyjemności? Wielu tak robi. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” (J 14:6). Powiedział również: „ Przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10:10). Bóg oferuje nie tylko życie wieczne, lecz również pełniejsze życie doczesne (duchową radość). Potrzebna jest jednak wiara, by dostrzec to i wybrać. Czy wierzysz w to, co mówi Bóg, czy też ufasz własnemu osądowi rzeczy? To wydaje się być tutaj najważniejszą kwestią.

 Mam pytanie...
 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  

TOP